Namensko pripravljena srečanja

Vsako srečanje posebej pripravimo glede na potrebo terena.

Seveda pa se določene ciljne publike pogosteje pojavljajo. Če želite, da pripravimo tudi za vašo skupino, nas kontaktirajte na [email protected].

Delavnica za starše najstnikov/birmancev o komunikaciji na področju spolnosti in telesnosti.

Prvi del je pripravljen kot predstavitev lastne izkušnje in pogleda Cerkve na tematiko zgodnjih spolnih odnosov, kontracepcije, pornografije in pogovora ter nekaj spoznanj iz raziskav kaj vpliva na vrednotenjski sistem mladostnika. V okviru srečanja je tudi predstavljenih 10 nasvetov za konkretno komuniciranje staršev z mladostnikom.

Delavnica za otroke v starosti od 9 do 11 let na temo ljubezen kot dar

Razlike in podobnosti med fanti in dekleti. Spoštovanje in darovanje med nami. Varno postavljanje meja. Prijateljstvo in ljubezen.

Delavnica za otroke v starosti od 12 do 14 let na temo ljubezen in spolnost.

Stereotipi in razlike med spoloma. Nevarnosti pornografije, zgodnje spolnosti, nezdravega pogleda na lastno telo … in kako se soočamo z njimi. Spolnost kot dar in del naše identitete.

Delavnica za mlade v starosti od 16 do 20 let Vem zakaj, ampak kako?