Namensko pripravljena srečanja

Vsako srečanje posebej pripravimo glede na potrebo terena.

Ogled dokumentarnega filma o pornografiji Brain Heart World in pogovor o dani tematiki

Nudimo ogled dokumentarnega filma (63 min). Napovednik si lahko ogledate tukaj.

Po ogledu dokumentarnega filma sledi pogovor z našimi strokovnjaki in pričevalci. Celotno srečanje traja od dveh do treh šolskih ur.

Delavnica za otroke v starosti od 9 do 11 let na temo ljubezen kot dar

Razlike in podobnosti med fanti in dekleti. Spoštovanje in darovanje med nami. Varno postavljanje meja. Prijateljstvo in ljubezen.

Delavnica za otroke v starosti od 12 do 14 let na temo ljubezen in spolnost.

Stereotipi in razlike med spoloma. Nevarnosti pornografije, zgodnje spolnosti, nezdravega pogleda na lastno telo … in kako se soočamo z njimi. Spolnost kot dar in del naše identitete.

Delavnica za mlade v starosti od 16 do 20 let Vem zakaj, ampak kako?

Delavnica za starše in učitelje o pornografiji z ogledom dokumentarnega filma Over 18

Delavnica se začne z dokumentarnim filmom o pornografiji Over 18 (napovednik si lahko ogledate tukaj).

Pogovor vodi nekdo od naših strokovnjakov/pričevalcev s področja pornografije in je usmerjen v prihaz celostne slike dane tematike (statistično, psihološko, sociološko, finančno, medicinsko …).