Vaje za sproščanje stresa in napetosti (TRE)

16. 10. 2021 8:30
Glasbena šola Rakovnik, Ljubljana

CILJ IZOBRAŽEVANJA:

Predstaviti Vaje za sproščanje stresa, napetosti – TRE s pomočjo katere si pedagoški delavci (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci, izvajalci dodatne strokovne pomoči idr.) pomagajo pri obvladovanju stresnih situacij v vsakodnevni šolski situaciji.

Praktično se usposobiti za tehnike samopomoči in samoregulacije v stresni situaciji ter postopno razviti prožnost v odzivih na vsakodnevne stresne situacije. Povečati zavedanje o sebi, o dogajanju v lastnem telesu ter prepoznati in preprečiti izgorelost strokovnega kadra. Ozavestiti delovanje stresa na človeške možgane in organizem. 

  • ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 30
  • IZVEDBA: KOMBINIRANO (1. del delavnice, v obsegu 5,5 ur je v živo, ostalo na daljavo preko aplikacije zoom)
  • OBVEZNOSTI: Prisotnost na vseh delih seminarja, izpolnjena evalvacija, plačilo kotizacije
  • POGOJI: Metoda ni primerna med prebolevanjem viroz, v obdobju zagona psihoz ali za nosečnice, ki je niso poskusile že pred tem stanjem

Lokacija: prostori Glasbene šole Rakovnik, Rakovniška ul. 6, 1000 Ljubljana

Cena: 50 evrov

Moška skupina Svobodni za ljubezen
Moč dotika
Meni