7 nasvetov kako se z otroki pogovoriti o pornografiji

Pogovor z otroki o pornografiji je lahko neprijeten. Da bi otroci ostali varni na spletu, jih moramo kot starši opozoriti in poučiti o nevarnostih pornografije. Če tega ne storimo, so otroci prepuščeni “plenilskim volkovom” pornografske industrije, ki si želijo ustvariti zasvojene stranke za vse življenje.
Razumljivo, da ti pogovori lahko povzročijo nelagodje. Vendar se ne bojmo! Teh 7 nasvetov je namenjenih zavednim staršem, kot smo mi, da se bomo z otrokom lažje pogovarjali o pornografiji.

  1. Pozanimajmo se o dejstvih – motivacija nad strahom

Razumevanje vpliva pornografije je za starše bistvenega pomena. Namesto da se prepustimo strahu, se raje pripravimo na dejstva in se z njimi motivirajmo. Poznavanje dejstev nas usposobi, da se pogovora lotimo z zaupanjem.

  1. Premagajmo nelagodje in se znebimo sramu

Premagovanje nelagodja, povezanega s pogovorom o pornografiji, je ključnega pomena. Pornografija otroke privlači tako, da aktivira zelo normalen in močan del njihovih možganov – njihov spolni center. Povsem normalno je, da je otrok radoveden ob pogledu na gole ljudi. Sram lahko otroke ovira, da bi razkrili svoje izkušnje in poiskali pomoč.

NASVET: Pomembno je poudariti, da je pornografija škodljiva ali slaba za otroke, namesto da ljudi, ki so se ujeli v pornografijo, označimo za “slabe”.

  1. Začnimo zgodaj – prej je varneje

Otroški možgani so trdno zasnovani, da raziskujejo svoj svet in posnemajo to, kar vidijo, da počnejo odrasli. Prav zato se moramo starši z otroki o pornografiji pogovarjati raje prej kot pozneje. Živimo v svetu, zasičenem s hiperseksualiziranimi mediji, zato se bo radovednost otroka prebudila prej, kot bi si morda mislili. Poleg tega imajo otroci na internetu dostop do odgovorov, ki jih lahko poiščejo, dostopen kot še nikoli doslej.
Starši imamo dve možnosti:

  1. Lahko prekrižamo roke in upamo, da naš otrok pornografiji ne bo izpostavljen, dokler se z njim ne bomo začeli pogovarjati o škodljivosti pornografije
  2. ALI pa smo lahko starši proaktivni in začnemo pogovor, s katerim bomo svoje otroke opolnomočili za zavračanje pornografije takoj, ko bodo imeli kakršen koli dostop do interneta.

Najboljša starost za začetek pogovora z otrokom o pornografiji je, ko ima otrok prvič dostop do interneta. Otroci si zaslužijo, da jih že zgodaj opozorimo na nevarnosti, ki jim grozijo.

  1. Podajmo starosti primerne opredelitve

Sposobnost prepoznavanja pornografije je prva obrambna linija, zato je ključnega pomena, da otrokom ponudimo starosti primerno opredelitev pornografije. Viri, kot je knjiga Dobre slike, slabe slike, ponujajo jasne opredelitve, opozorila in načrte. Ta orodja otrokom omogočajo, da prepoznajo, zavrnejo in prijavijo izpostavljenost pornografiji.

  1. Opozorimo jih – razlogi za zavrnitev pornografije

Otroke poučimo o razlogih za zavrnitev pornografije. Poudarimo nevarnosti zasvojenosti, objektivizacije in ogrožanja telesne varnosti. S tem otroke opozorimo in jim zagotovimo dobre razloge za zavračanje pornografije.

  1. Poučimo otroke o načrtu pripravljenega odziva

Otrokom ponudimo načrt za hiter odziv na izpostavljenost pornografiji. Vključuje naj posebne ukrepe za odpravo začetne izpostavljenosti in zmanjšanje ponavljajočih se, motečih spominov.

Družine lahko oblikujemo svoj osebni načrt, ki je prilagojen našim potrebam. Lahko pa uporabimo z raziskavami podprte možnosti v knjigi Dobre slike, slabe slike.

Če imamo trden načrt in ga pogosto pregledujemo, bomo otrokom pomagali zavrniti pornografijo, spodbujali odprto komunikacijo in zagotovili, da smo kot starši pripravljeni obravnavati morebitne težave.

  1. Nadaljujmo pogovore

Zavedajmo se, da “pogovor o pornografiji” ni enkraten pogovor. Pogovor o pornografiji naj se nadaljuje. Zaradi razširjenosti digitalnih vsebin se otroci lahko pogosto srečujejo s pornografijo. Ostanimo vpleteni, bodimo odprti za vprašanja in jim zagotovimo stalno mentorstvo pri krmarjenju po digitalni pokrajini.

Opolnomočenje otrok

Proaktivni pogovori in stalno mentorstvo imajo ključno vlogo pri tem, da otrokom pomagajo krmariti v digitalnem svetu in zavračati škodljiva sporočila. Z otroki se začnimo pogovarjati o pornografiji, dokler nas še vidijo kot verodostojen vir informacij. Bodimo proaktivni pri oblikovanju njihovega odnosa do zdravih spolnih odnosov ali njihovih ponaredkov v medijih in na spletu. Vsak čas, ki ga bomo vložili v to, se nam bo odlično povrnil v prihodnosti otroka z zdravim pogledom na spolnost.

Prevedeno iz Defend Young Minds

Sodelovanje na Hipokratovem srečanju z naslovom Teorija spola
Spolni predatorji in zaščita otrok