Programi

Odpiramo pomembne, občutljive in dragocene teme. Naš cilj je, da udeležence spodbudimo k celostnemu ustvarjanju lastnega mnenja.

Erasmus+ projekti

Mednarodna projekta DigiON in DigiRIS.

Vzgajanje za celostno spolnost

Priprava srečanj o spolni vzgoji v digitalizirani družbi in izzivi, s katerimi se soočamo, za starše ali vzgojitelje (predšolske vzgojitelje, osnovnošolske in srednješolske učitelje, katehete …).

Seminarji za pedagoške delavce in starše

Inštitut Integrum pripravlja strokovne seminarje za pedagoške delavce in starše.

Delavnice za otroke (OŠ) in mladino (SŠ)

Odpiramo pomembne, občutljive in dragocene teme. Naš cilj je, da udeležence spodbudimo k celostnemu ustvarjanju lastnega mnenja.

Namensko pripravljena srečanja

Vsako srečanje posebej pripravimo glede na potrebo terena.

Mentorsko-svetovalni programi

Programi spremljanja na poti v svobodo in samostojnost.

Filmi

Seznam filmov za različne skupine, ki bi želele odpirati in poglabljati tematike spolnosti in telesnosti prek video vsebine. Pogovor po filmu lahko vodimo tudi predstavniki Inštituta Integrum.

Spoznaj metodo TRE

Vaje za sproščanje stresa, napetosti in travme.

Integrum mladi

Skupina Integrum mladi je pogovorna skupina, v kateri želimo čim bolj celostno spregovoriti o temah telesnosti in spolnosti.