Želim prispevati

Z vašo aktivnostjo pomagate najstniku najti neobsojajočega sogovorca o pornografiji, spolnih odnosih in mnogih ostalih “prepovedanih” temah. Staršem in pedagoškim delavcem pa koristiti programe, ki so strokovno pripravljeni in cenovno dostopni. Donacije krijejo stroške udeležencev, ki so v finančni stiski.

Če želite sodelovati pri širjenju celostnega in pozitivnega sporočila o spolnosti in telesnosti v našo družbo, bomo veseli vašega doprinosa, ki je možen na različne načine:

  • s povabilom na šolo, župnijo, skupino,
  • s finančnim ali materialnim darom,
  • z molitvijo, dobro mislijo, komentarjem,
  • z deljenjem informacij o naših programih,
  • s sledenjem na družbenih omrežjih in prejemanjem naših rednih obvestil,
  • s sodelovanjem tako, da nekaj časa in svojih talentov postavimo skupaj,
  • z nakupom kakšne naše knjižice ali programa,
  • s priporočilom tistim, ki iščejo to, kar mi nudimo …

V kolikor nas zmorete podpreti z rednimi, čeprav manjšimi zneski, vam bomo iskreno hvaležni, saj čutimo do takšnih darov še posebno odgovornost in hvaležnost za podporo našega kontinuiranega delovanja.

Želim finančno podpreti vaše delo

Opolnomočenje mladih k celostnejšemu razumevanju svoje telesnosti

V šolskem letu 2023-24 bi želeli krepiti in povečati pozitivna in celostna sporočila mladim o njihovi spolnosti in telesnosti tako da bi:

Povečali število mentorjev

Delali za varnejši splet

Nagovarjali mlade prek spleta

Krepili celostno iskanje lastne identitete

Raziskava o pornografiji v SLO

Pomagali šolam

Pripravili nove knjižice

Izboljšali gradiva

Razširili mrežo aktivnim mladih

Opolnomočili vzgojitelje

Pomagali pri spolni vzgoji

Krepili usposobljenost izvajalcev