Delavnica za birmance v Zgornjem Tuhinju

Delavnica za birmance je potekala po Zoomu. Imeli smo pogovore v 4 skupinah, teme pa so bile pornografija, ženskost/moškost, vstopanje v spolnost in samopodoba. Okrog 30 birmancev in 7 animatorjev je dve šolski uri aktivno sodelovalo v pogovorih.

Mreže medmrežja (seminar za pedagoške delavce in starše)
Teologija telesa za katehumene