Delavnice Olimje – Teologija telesa

Kraj: Olimje
Ciljna publika: birmanci

Zadnjo soboto v marcu, 26. 3. ter prvi soboti v aprilu, 2. in 9. 4., so izvajalci izvedli delavnice, ki so bile namenjene približno tridesetim birmancem. Rdeča nit srečanj je bila teologija telesa. Za birmance so bile pripravljene delavnice  in pogovor na omenjeno tematiko, hkrati pa so bili deležni tudi izredno zanimivega pričevanja.

Delavnice Dornberk
Delavnice Postojna