Delavnice Sv. Mohor nad Moravčami

Kraj: Sveti Mohor nad Moravčami
Ciljna publika: birmanci

Izvajalci so za birmance pripravili delavnice na temo samopodobe, družabnih omrežij in medijev.

Katehetska seminarja
Delavnica za skavte Škofja Loka