Donacijska akcija Junij 2023

Opolnomočenje mladih k celostnejšemu razumevanju svoje telesnosti

V šolskem letu 2023-24 bi želeli krepiti in povečati pozitivna in celostna sporočila mladim o njihovi spolnosti in telesnosti tako da:

 • bi dodatno usposobiti ljudi za pomoč na področju zasvojenosti s pornografijo (usposabljanje mentorjev, prostovoljcev in postavljanje novega sistema za brezplačno pomoč socialno šibkim),
 • bi ob preverjanju primerov dobrih praks večje zaščite otrok do 15. leta starosti pred pornografijo, pripravili, v sodelovanju z drugimi organizacijami in strokovnjaki, priporočila za odločevalce pri urejanju dostopa do spletne pornografije,
 • bi bili bolj prisotni med mladimi prek družabnih omrežji, ki so jim blizu (reden TikTok profil in pogostejše objave na IG profilu, novi videoposnetki),
 • bi okrepili delovanje na področju iskanja lastne (spolne) identitete (izobraževanja, delavnice, pogovori, ogled videoposnetkov, sodelovanje z drugimi organizacijami in strokovnjaki, priprava simpozija …),
 • bi naredili raziskavo o gledanju pornografskih vsebin (med mladimi) v Sloveniji,
 • bi šolam pomagati pri strategijah bolj zdrave in varne uporabe digitalne tehnologije (prilagoditev programa iz SV Italije, ki je zelo uspešen in v katerem je združenih že več kot 100 OŠ),
 • bi pripravili sklop novih knjižic na temo uporabe digitalne tehnologije – slikanico za predšolske in strip za najstnike ter priročnik za pedagoške delavce in starše,
 • bi dopolnili in razširili gradiva za delavnice za mlade,
 • bi pridobili več mladih, ki bi želeli sodelovati na področju prenosa znanja in izkušenj na mlajše,
 • bi pripravili dodatna usposabljanja za pedagoške delavce in starše ter voditelje mladinskih vsebin na področju vzgoje za “pametno” uporabo pametnih naprav ter telesnosti in spolnosti,
 • bi izvajali še naprej predavanja za starše o celostni spolni vzgoji,
 • bi omogočili našim izvajalcem delavnic redna usposabljanja in načrtno individualno spremljanje

Postani del te zgodbe! Daruj!

Za nakazilo z mobilno banko pa lahko uporabiš tudi QR kodo!
This game of your memories
Oglejte si lekcije projekta DigiON