Integrum mladi: cikel Imam te (rad)

Skupina mladih (študentov) je na 5 srečanjih po Zoomu razpravljala o štirih vidikih ljubezni: svobodna, zvesta, celostna, rodovitna. Na zadnjem srečanju je mlad zakonski par z deljenjem svoje izkušnje obogatil spoznanja in občutke o ljubezni, ki je živa in dejavna.

Delavnice Šmarje – Sap
Delavnice OŠ Vojnik