Izzivi starševstva v digitalni dobi

Število udeležencev: 12

S starši dijakov dijaškega doma Rakovnik smo se pogovarjali o izzivih starševstva v digitalni dobi.

Srečanje s skavti iz Litije
Predavanje: Spolna vzgoja danes