Mednarodno srečanje DigiON

Na 3. mednarodnem srečanju učiteljev v okviru projekta DigiON smo namenili nekaj časa pogovoru in odkrivanju možnih problematik v povezavi z uporabo digitalnih orodij med učenci z manj priložnostmi (učenci z nizko samopodobo, slabšimi socialnimi spretnostmi, pomanjkanjem empatije, učenci s posebnimi potrebami).

Vsebine nam je podrobno predstavil Klemen Čeligoj, psiholog na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, ki nas je tudi gostila. Zbrani učitelji smo si bili enotni, da je v vseh državah sodelovanje med starši in šolo na področju digitalne vzgoje ključno in velik vsakdanji izziv.

Delavnice dijaški dom ŠGV
Delavnice Brežice