Mnenje kandidatov za volitve v EU o zaščiti otrok pred spletno pornografijo

Zaskrbljujoče se nam zdi dejstvo (po lanski raziskavi safe.si), da kar 10 % vprašanih slovenskih osnovnošolcev in 15 % vprašanih srednješolcev, ki gleda pornografijo, meni, da so z njo tudi zasvojeni. 
Menimo, da se je potrebno težave lotiti celostno, torej tudi na zakonodajnem področju.

Zato smo 27. 5. vse liste kandidatov, ki kandidirajo za evropke volitve, zaprosili za mnenje o zaščiti otrok do 15. leta starosti pred negativnimi učinki spletne pornografije.

Do 2. 6. smo prejeli odgovor dveh, ki ju objavljamo tukaj, odgovora ostalih 9 nismo prejeli.

O omenjeni temi smo napisali tudi članek na Domovina.je.

Mnenje stranke Nova Slovenija (NSi):

Mnenje Katje Berk Bevc o dostopu pornografije za otroke – YouTube

V posnetku podatke raziskave safe.si komentira kot izjemno zaskrbljujoče in izpostavi, da nam kažejo, da kot družba tega problema nismo vzeli zares. Kot ključno izpostavi ozaveščanje, kako slabo spletna pornografija vpliva na otroške možgane, saj se ti šele razvijajo in zato veliko hitreje razvijejo odvisnost. Poleg tega izpostavi še to, da spletna pornografija otrokom posreduje popolnoma napačno sliko spolnosti, ki jih spremlja še v odraslo življenje. Pomembno se ji zdi, da ozaveščamo vzgojitelje in celotno družbo ter da se lahko pogovarjamo tudi o tem kako otrokom omejiti dostop do spletne pornografije.

V zaključku izpostavi kot ključno ozaveščanje, pogovor s starši, da imajo otroci varen prostor in sogovornika na katerega se lahko obrnejo, ko pridejo v stik s spletno pornografijo.

Odgovor stranke Resni.ca:
Naša stranka se zavzema za naslednje ukrepe:
Izobraževanje in ozaveščanje: Ključnega pomena je, da izobraževalni sistem vključuje programe, ki mlade poučujejo o varni uporabi interneta. To vključuje razumevanje tveganj in posledic dostopa do škodljivih spletnih vsebin, vključno s pornografijo.
Podpora staršem in pedagoškim delavcem: Zagotoviti moramo, da so starši in učitelji ustrezno podučeni in opremljeni z orodji in znanjem za obravnavo te problematike. To vključuje delavnice in seminarje, ki jih organizirajo lokalne skupnosti in šole.
 
Tehnološke rešitve: Spodbujati in podpirati razvoj naprednih parental control orodij, ki omogočajo staršem boljši nadzor nad vsebinami, do katerih imajo njihovi otroci dostop na internetu.
Zakonodajni ukrepi: Zavzemamo se za strožjo zakonodajo, ki bo regulirala dostop do pornografskih vsebin na internetu. To vključuje obvezno verifikacijo starosti na spletnih portalih, ki ponujajo tovrstne vsebine.
Sodelovanje na evropski ravni: Problematika spletne pornografije ni omejena zgolj na eno državo, zato je pomembno, da sodelujemo z drugimi članicami EU in izmenjujemo dobre prakse ter skupaj oblikujemo učinkovite rešitve.
Verjamemo, da je zaščita naših najmlajših pred negativnimi vplivi interneta ključna za zagotavljanje njihovega zdravega razvoja in dobrega počutja. Z vašo pomočjo in sodelovanjem lahko dosežemo, da internet postane varnejše okolje za vse uporabnike.
Prijetni pozdravi.
Nina Radenković, PR & marketing, Državljansko gibanje Resni.ca
Če bi bila pornografska industrija etična, bi bilo potem pornografijo zdravo gledati?