Ogled dokumentarnega filma 18+ na Rakovniku

Ogledali smo si dokumentarni film, po ogledu pa je sledil še pogovor. Film je mlade nagovoril in odprl veliko vprašanj in dilem glede mesta pornografije v današnji družbi.

Večer za starše in mlade z ogledom dokumentarnega filma o pornografiji
Sklop predavanj 18+ na Rakovniku