Erasmus+ projekti

Mednarodna projekta DigiON in DigiRIS.

Biti varen in zdrav na spletu

Mednarodni projekt DigiON – Biti varen in zdrav na spletu – za podporo učiteljem in vodjem šol pri obravnavi digitalnih vsebin z učenci in starši.

Projekt DigiON je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske unije. Temelji na partnerstvu med štirimi organizacijami iz treh evropskih držav (Romunija, Italija, Slovenija). Inštitut Integrum je snovalec in koordinator projekta.

Naš skupen cilj je, da tekom projekta in tudi še po končanem projektu opolnomočimo, senzibiliziramo in usposobimo pedagoške delavce, da bi si drznili in znali reševati probleme nezdrave uporabe digitalnih medijev. Posebej želimo vzpostaviti komplementarno sodelovanje med učitelji in starši na področju digitalne odpornosti in jih spodbuditi k tem, da se ukvarjajo s temami varne in zdrave rabe spleta ne le občasno, temveč postopno in procesno. Naš cilj je tudi vzpostaviti povezavo med pedagogi in strokovnjaki na področju digitalnega izobraževanja.

Pripravljamo gradivo za pet lekcij za učence od 11 do 15 let, tematsko srečanje za starše, kontinuirano izobraževanje za učitelje, coaching za učitelje, spletni tečaj za pedagoške delavce.

Pomembno je, da šole zagotovijo digitalno in medijsko opismenjevanje ter izobraževanje o vrstah spletnih zlorab in možnih načinih pomoči. Pedagoški delavci se soočamo z izzivom podajanja odgovora na digitalni svet mladostnikov. Trdno verjamemo, da so učitelji tisti, ki potrebujejo podporo in opolnomočenje pri pretvarjanju teoretičnega znanja v prakso. Pri vsem pa je nepogrešljiv stik s starši in njihovo sodelovanje.

Tekom projekta je nastal tudi spletni tečaj za vzgojitelje, ki bi želeli naša gradiva uporabiti, se izobraziti in sami delati z mladimi na področju zdrave in varne rabe spleta. Nanj se lahko brezplačno vpišete prek te povezave.

V angleščini:

 1. lekcija: https://mega.nz/folder/9LsFlBhQ#96TqaeMdxbKMPJJ55S8ImQl
 2. ekcija: https://mega.nz/file/9e8lRKZT#6hBO-3kwq70sAznWl5MzICconkhRxFtaBZLChotWOmo
 3. lekcija: https://mega.nz/file/gCUQjJIa#PSs6APezDzMAE-kguYxPYpwFaMTTD8qzcEA0IsgSKwQl
 4. ekcija: https://mega.nz/file/AHNliJTa#03k6FYuAB-4vrvdZ7JaggAmEaYL22-NPPA7OkMKhAtQ
 5. lekcija: https://mega.nz/folder/FLF3CQwA#Rhzgf1lNtG_PwoGHL4YCGA/file/IO1DWCAJ
 6. lekcija: https://mega.nz/folder/1bN2HIrJ#jV3iyhnnkIhctrmh9gojvQ/file/8fEQ0ZTY

V slovenščini:

 1. lekcija: https://mega.nz/file/ALE0EJDC#fcwosMHzCb-10sjCBO5oVEfQQOs5Y4n5IqcYw1IdBlc
 2. lekcija: https://mega.nz/file/ZKdA0Syb#fZn_sfcgmyUdM-5sr-xcIC-cXV6uoieG6pSNYt1iWI0
 3. lekcija: https://mega.nz/file/FSMhRLwK#pe74rnLQxVMaEPhI_2rxF7IBBv7_xZogNRiGweoNrA0
 4. lekcija: https://mega.nz/file/xWFRSKhK#2NHl2hJ3hm7MSPNfJKgUOnpJ6yl14YRBLpRQjN5HPyY
 5. lekcija: https://mega.nz/file/9C9UBaQB#Em2685Ko3xfPjsvCNivtRqapbvFnGxKqtZvtxJjY240
 6. lekcija: https://mega.nz/file/ACFjhKiK#U0UIkDGSJik4m7qrkVXBYnt4p7v_xPGwaCc7lgH5X24

Priporočamo za uporabo učiteljem in vzgojiteljem učencev od 11-15 let.

 

 

Odporna, inteligentna in varna raba digitalnih orodij

Mednarodni projekt DigiRISOdporna, inteligentna in varna raba digitalnih orodij – za podporo prostovoljcem in mladim pri aktivnem sodelovanju in varni rabi digitalnih orodij

Projekt DigiRIS je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske unije. Temelji na partnerstvu med tremi organizacijami iz treh evropskih držav (Romunija, Italija, Slovenija). Inštitut Integrum je snovalec in koordinator projekta.

Glavni cilj projekta je opolnomočiti, motivirati in ozavestiti prostovoljce in mlade, jih dodatno usposobiti in izobraziti glede odporne, inteligente in varne rabe digitalnih orodij. Na tak način so mladi tekom prvih 2 izmenjav v Romuniji in Italiji že sodelovali pri pripravah projekta in njihovi izvedbi. Prav tako ozaveščamo o vplivu pomanjkanja stikov v živo na duševno zdravje in smo pripravili različne aktivnosti v socialnem okolju.

Pripravljamo pa tudi 40 dnevne izzive, torej en izziv bi se izvedlo enkrat na dan, ki bi še dodatno utrdili opolnomočenost udeležencev kot tudi ponotranjenje zdrave in primerne uporabe digitalnih orodij.

Pomembno je, da ozaveščamo o tej problematiki kot tudi spodbujamo mladino k aktivnemu sodelovanju ter omogočimo prostovoljcem znotraj organizacij dodatno usposabljanje, saj bodo poleg mladih tudi slednji vplivali na življenja otrok, da jim bodo lahko pristopili in jim omogočili primerne izzive za izboljšanje njihove »digitalne pismenosti in zdravja« in mednarodnega sodelovanja ter ohranjanja stikov.