Erasmus+ projekti

Mednarodna projekta DigiON in DigiRIS.

Biti varen in zdrav na spletu

Mednarodni projekt DigiON – Biti varen in zdrav na spletu – za podporo učiteljem in vodjem šol pri obravnavi digitalnih vsebin z učenci in starši.

Projekt DigiON je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske unije. Temelji na partnerstvu med štirimi organizacijami iz treh evropskih držav (Romunija, Italija, Slovenija). Inštitut Integrum je snovalec in koordinator projekta.

Naš skupen cilj je, da tekom projekta in tudi še po končanem projektu opolnomočimo, senzibiliziramo in usposobimo pedagoške delavce, da bi si drznili in znali reševati probleme nezdrave uporabe digitalnih medijev. Posebej želimo vzpostaviti komplementarno sodelovanje med učitelji in starši na področju digitalne odpornosti in jih spodbuditi k tem, da se ukvarjajo s temami varne in zdrave rabe spleta ne le občasno, temveč postopno in procesno. Naš cilj je tudi vzpostaviti povezavo med pedagogi in strokovnjaki na področju digitalnega izobraževanja.

Pripravljamo gradivo za pet lekcij za učence od 11 do 15 let, tematsko srečanje za starše, kontinuirano izobraževanje za učitelje, coaching za učitelje, spletni tečaj za pedagoške delavce.

Pomembno je, da šole zagotovijo digitalno in medijsko opismenjevanje ter izobraževanje o vrstah spletnih zlorab in možnih načinih pomoči. Pedagoški delavci se morajo soočiti z izzivom in podati odgovor na digitalni svet mladostnikov. Moramo se odzvati in trdno verjamemo, da so učitelji tisti, ki potrebujejo podporo in opolnomočenje pri pretvarjanju teoretičnega znanja v prakso. Pri vsem pa je nepogrešljiv stik s starši in njihovo sodelovanje.

 

 

Prihaja kmalu …

Mnenja udeležencev po srečanju: