Srečanje s starši: Baragov zavod Novo mesto

Število udeležencev: 26

S starši birmancev iz Novega mesta smo se 18. 1. 2024 srečali na temo uporabe digitalne tehnologije pri vzgoji. Izmenjava izkušenj o uporabi programov nadzora, izzivih s katerimi se srečujejo otroci v šoli in odzivi na stanje je bila dragocena ter je prinesla spodbude za aktivno vzgojo.

Hvala vam za povabilo!

Srečanje z birmanci in starši v Dornberku
Predavanje za starše: župnija Ježica