Srečanje s starši: Gorje

Število udeležencev: 12

V četrtek, 21. 12. 2023, je potekalo predavanje za starše z naslovom Kdo oblikuje najstnikov pogled na spolnost?

Predavanje: Spolna vzgoja danes
Srečanje z birmanci in starši v Dornberku