Teologija telesa za katehumene

Kraj: Kurešček
Ciljna publika: katehumeni

Na Kureščku sta Jani Jeriček in Benjamin Tomažič katehumenom iz župnije Žale pripravila delavnice na temo Teologije telesa.
Odprl se je iskren pogovor in želja po poglabljanju iskanja lastne identitete v odnosu do lastne spolnosti.

Čistost, poroka, (isto)spolnost – je to res le kup prepovedi?
Delavnice Dol pri Ljubljani