TRE za pedagoške delavce (2. sklop)

Kraj: Antonov dom, Ljubljana-Vič

Izobraževanje je bilo sestavljeno iz dveh delov: prvi del je potekal v živo, v prostorih Antonovega doma na Viču, drugi del pa je potekal na daljavo preko aplikacije Zoom. Namen izobraževanja je bil predstaviti vaje za sproščanje stresa, napetosti – TRE, s pomočjo katere si pedagoški delavci (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci, izvajalci dodatne strokovne pomoči idr.) pomagajo pri obvladovanju stresnih situacij v vsakodnevni šolski situaciji; praktično se usposobiti za tehnike samopomoči in samoregulacije v stresni situaciji ter postopno razviti prožnost v odzivih na vsakodnevne stresne situacije; povečati zavedanje o sebi, o dogajanju v lastnem telesu ter prepoznati in preprečiti izgorelost strokovnega kadra; ozavestiti delovanje stresa na človeške možgane in organizem. 

Delavnice Vipavski Križ
Delavnice Koprivnik (Bohinj)