Usposabljanje voditeljev VV za doprinos na področju spolne vzgoje

Kraj: ZSKSS, Ljubljana
Ciljna publika: voditelji volčičev in volkuljic (VV)

Srečanje je bilo organizirano v okviru ZSKSS (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) za voditelje veje VV, in sicer kot usposabljanje voditeljev volčičev in volkuljic za doprinos na področju spolne vzgoje. Udeležilo se ga je štirinajst voditeljev (Akele, Bagire, Kače Kaje). Pogovarjali smo se o tem, kako dopolnjujoče je pri skavtih vzgajanje na področju spolnosti, tako pogovorno kot tudi predstavitveno.

Srečanje v Vidmu
Celostna spolna vzgoja