Delavnice na OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici

Za nami je sklop delavnic za učence OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici.
Odzivi so zelo pozitivni, tako učitelji kot učenci so bili hvaležni za take vsebine.
Vsebine, ki smo jih naslovili so bile naslednje:
6. razred: Zdravo čustvovanje in vpliv digitalnega sveta na naša doživljanja;
7. razred: Dejavniki, ki vplivajo na samopodobo, gradnja pozitivne samopodobe;
8. razred: Vstopanje v intimne odnose, moškost in ženskost;
9. razred: Vpliv pornografije na možgane, odnose in svet
Predavanje za starše in župljane župnije sv. Križ Ljubljana Žale
Delavnici na srečanju skavtskih voditeljev