delavnice v župniji Šmartno pri Litiji

Župnija Šmartno pri Litiji nas je povabila, da pripravimo srečanje za veroučence 7.r. na temo pomembnih razlik med fanti in dekleti ter družabnih omrežjih in samopodobi.

Predavanje in pričevanje v župniji Dobrepolje
Izvedli smo seminar Kako vzgajati za pametno uporabo “pametnih” naprav?