Izvedli smo seminar Kako vzgajati za pametno uporabo “pametnih” naprav?

20. 4. 2024 je potekal omenjeni seminar. Udeležilo se ga je 25 pedagoških delavcev in staršev. Spregovorili so jim strokovnjaki: Benjamin Lesjak, Matija Čufer in Anja Knežević, Maja Vreča in Benjamin Tomažič.

Soočanje vzgojiteljev z vprašanjem KAKO VZGAJATI ZA PAMETNO UPORABO “PAMETNIH” NAPRAV?

V aprilu pripravljamo seminar za pedagoške delavce in starše, ki se pri svojem delu srečujejo s posredno ali neposredno uporabo digitalne tehnologije (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji).

Program bo predstavil aktualne izzive in primere dobrih praks pri uporabi digitalne tehnologije znotraj procesa vzgoje in izobraževanja.
Predavatelji bodo vodili razgovore in predstavili trenutno aktualno situacijo – tako s področja digitalnih tehnologij, ki so zelo nove, kot tudi izzivov, ki nas spremljajo že več časa.
Program bo posebno pozornost posvetil pravnemu pogledu in smernicam pri uporabi digitalnih tehnologij ter vplivu zasvojitvenih elementov znotraj družabnih omrežij, videoiger in pornografije ter njihovim posledicam. Jasno bo predstavljena tudi vloga in odgovornost ter omejitve s katerimi se na tem področju soočamo pedagoški delavci.

Seminar smo oblikovali glede na želje in vprašanja, s katerimi se najpogosteje srečujemo ob delu s starši in pedagoškimi delavci. Verjamemo in upamo, da bo opogumil vse prisotne vzgojitelje za nadaljnje delo z otroki in mladostniki in nam pomagal vzgajati v naši, hitro se spreminjajoči družbi.

Število mest je omejeno.

Vsebine, predavatelji in časovnica:

  • 8:15 – 8:30 zbiranje
  • 8:30 – 10:00 Benjamin Lesjak: Kaj je na spletu dovoljeno, kaj ne in kakšne so lahko posledice?
  • 10:00 – 10:15 odmor
  • 10:15 – 11:45 Anja Knežević in Matija Čufer: Zakaj nas družbena omrežja in video igrice tako privlačijo?
  • 11:45 – 12:45 odmor za kosilo
  • 12:45 – 14:15 Maja Vreča: Nevarnosti, ki jih splet prinaša učencem prek zaslonskih naprav
  • 14:15 – 14:30 odmor
  • 14:30 – 16:00 Benjamin Tomažič: Prisotnost in vpliv pornografije danes in odzivi vzgojiteljev

 

delavnice v župniji Šmartno pri Litiji
Predavanje o teologiji telesa v župniji Jarše pri Domžalah 12. 4. 2024