Delavnice Gorje

Število udeležencev: 30 birmancev

V sobotnem dopoldnevu, 20. januarja, smo se podali v zasneženo župnijo Gorje. Z birmanci iz župnij Gorje in Mošnje smo govorili o čistosti, vstopanju v intimne odnose, socialnih omrežij in samopodobi.

Začeli smo s kratkim uvodom o Božjem načrtu za človekovo srečo, nadaljevali pa z delavnicami in pogovori po skupinah, kjer smo odkrivali pasti sodobnega sveta, ki nam to srečo jemljejo.
Delavnice Baragov zavod Novo mesto
Delavnice OŠ Alojzija Šuštarja