Širok dostop do pornografije prek pametnih telefonov

Široko razširjen dostop do pornografije prek pametnih telefonov

Pametni telefoni so prepoznani kot glavno sredstvo, prek katerega otroci in mladostniki dostopajo do pornografskih vsebin. To je posledica vsesplošne prisotnosti pametnih telefonov med mladimi, ki so najpogostejša naprava za takšne dejavnosti.

Pomembni škodljivi učinki: Izpostavljenost pornografiji v mladosti povzroča različne škodljive učinke na psihološki in fizični razvoj mladih.

Ti vključujejo:

  • nerealna pričakovanja glede spolnosti,
  • tvegano spolno vedenje,
  • slabšo učno uspešnost,
  • psihične stiske

Vloga staršev in pomanjkanje nadzora

Mnogi starši ne spremljajo ustrezno tveganj pornografije ali se o njih ne pogovarjajo s svojimi otroki. Članek poudarja, da morajo biti starši bolj proaktivni pri uporabi tehničnih rešitev in vključevanju v razprave, da bi svoje otroke zaščitili pred neprimernimi spletnimi vsebinami.

Celoten članek si lahko preberete na strani ECLJ.

Narejen je nov korak v boju proti izpostavljenosti otrok spletni pornografiji
Delavnice za skavte Podlipa pri Vrhniki 21. 4. 2024