Narejen je nov korak v boju proti izpostavljenosti otrok spletni pornografiji

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) je 19. aprila soglasno sprejela resolucijo št. 2548 in priporočilo št. 2274, ki se osredotočata na “zaščito otrok pred spletnim nasiljem”. Oba dokumenta izhajata iz delovanja in priporočil Evropskega centra za pravo in pravosodje (ECLJ), ki se že dalj časa ukvarja s problematiko izpostavljenosti otrok spletni pornografiji. Irski senator Joseph O’REILLY, poročevalec za ta dokumenta, je izpostavil, da je izpostavljenost otrok spletni pornografiji škodljiva in predstavlja resen javnozdravstveni problem.

Resolucija in priporočilo poudarjata potrebo po preprečevanju dostopa otrok do pornografskih vsebin na spletu, saj ima to negativen vpliv na njihov razvoj in vedenje, kar lahko vodi do verbalnega in fizičnega nasilja, kompulzivnih motenj spolnega vedenja in spolnega nasilja med mladimi. Vključuje tudi specifične ukrepe, kot so obvezno preverjanje starosti na spletnih straneh, povečanje ozaveščenosti in odgovornosti staršev in vzgojiteljev ter odgovornosti tehnološke industrije pri zaščiti otrok.

Resolucija omenja tudi povečano izpostavljenost digitalnemu okolju zaradi pandemije covid-19 in pogoste uporabe pametnih telefonov med otroki, kar zahteva posebno pozornost in ukrepanje. PS SE izraža odločenost nadaljevati z raziskovanjem problema nasilne pornografije in njene dostopnosti na spletu, zlasti v kontekstu otrok.

Ti dokumenti, čeprav niso zavezujoči, služijo kot močna politična izjava in lahko pomembno vplivajo na politike varovanja otrok v digitalnem okolju po Evropi. S temi ukrepi Sveta Evrope se poudarja potreba po mednarodnem sodelovanju in usklajenih prizadevanjih za zaščito najranljivejših skupin v družbi. ECLJ poziva k podpori in širjenju svoje peticije za nadaljnje boje proti izpostavljenosti otrok neprimernim spletnim vsebinam.

Vir: ECLJ

Najstniki so bolj mirni, če je čas pred zaslonom omejen
Širok dostop do pornografije prek pametnih telefonov