Skupina Integrum mladi

Pogovorna skupina mladih se je dobivala na Zoomu v maju. Pri vsakem srečanju so se razdelili v tri skupine in odgovarjali na izhodiščna vprašanja na teme kdo sem, moškost in ženskost, privlačnost, pripravljenost na spolne odnose in čistost danes. Na zadnjem srečanju smo imeli tudi pričevalko, ki je podelila svojo izkušnjo doživljanja čistosti.

Spolnost mladih v današnjem svetu
Delavnica o vzgoji in samopodobi