Spolnost mladih v današnjem svetu

7. 3. 2020 smo v Planini štirje sodelavci Inštituta Integrum izvajali delavnice za 15 srednješolcev. Tematika v skupnem uvodnem delu nam je dala pomislek o naši vrednosti ter kako na to vpliva naša okolica, mediji.
Srečanje smo nadaljevali v treh skupinah (dve dekliški in ena fantovska). Dotaknili smo se treh pomembnih tematik: moškost in ženskost, vstopanje v spolnost ter pornografija.
Mladih so se delavnice dotaknile na poseben način, saj smo jim bili izvajalci delavnic po starosti blizu, majhne skupine pa so jim omogočale, da so lahko vprašali karkoli, izrazili svoje mnenje ter si med seboj podelili osebne izkušnje.
Čeprav se izvajalci nismo povsem držali časovnih okvirjev ali se pogovorili o vseh tematikah, smo vseeno zadovoljni, saj smo tem mladim, ki so v družbi drugačni in zato potrebujejo več potrditve, začeli ustvarjati varen prostor, kjer lahko o vsem tem odkrito spregovorijo, in jim dali popotnico – premislek za naprej.

Spolnost mladih v današnjem svetu
Skupina Integrum mladi