Spolnost mladih v današnjem svetu

V soboto, 7. marca, smo se trije člani ekipe za vzgojno-izobraževalne delavnice odpravili na Otočec, kjer smo se srečali z birmanci župnije Št. Peter – Otočec.
Z manjšo skupino birmancev smo se v treh delavnicah pogovarjali o tematikah:

  • socialna omrežja, seksting, mediji/reklame
  • pornografija
  • cikličnost, naravno načrtovanje družine/kontracepcija, vstopanje v spolnost.

V odzivu birmancev smo spet spoznali kako dragoceno poslanstvo opravljamo in da mladi potrebujejo prostor in ljudi, s katerimi lahko o omenjenih vsebinah odkrito spregovorijo.

Delavnica za birmance v Dornberku
Spolnost mladih v današnjem svetu