Stična Diha – delavnica o pornografiji

Kraj: Celje
Ciljna publika: mladi iz Celjske in Mariborske nadškofije

V Don Boskovem centru v Celju so bili prostori napolnjeni z 200 mladimi, ki so se udeležili osrednjega dogodka Stična diha – Celje. Razdelili so se v delavnice, med katerimi so imeli možnost obiskati tudi delavnico Inštituta Integrum na temo pornografije.

Pornografija in moški
Delavnica: Teologija telesa